Na co máte právo jako osoba se zdravotním postižením?

Na vše, na co má právo osoba bez zdravotního postižení.

 • Zvolit si poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zařízení) a právo na výběr dopravní zdravotnické služby
 • Na informace o svém zdravotním stavu
 • Zakázat poskytování informací o Vašem zdravotním stavu komukoli
 • Vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb
 • Odmítnout léčbu
 • Nahlížet do své zdravotnické dokumentace
 • Vybrat si zdravotní pojišťovnu
 • Změnit lékaře
 • Na poskytnutí zdravotní služby bez úhrady
 • Podat stížnost
 • Právo na druhý názor

Ale také na:

Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí,

Na přítomnost blízké osoby nebo osoby, kterou si sami určíte:

 • pokud máte omezenou svéprávnost nebo jste nezletilý, můžete požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna blízká osoba, jde-li o osobu, jež Vás týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává,

Pokud jste nevidomý, neslyšící nebo máte jakékoli jiné smyslové postižení, můžete si zvolit způsob, kterým se chcete dorozumívat. Informace o svém zdravotním stavu a o dalším léčebném postupu máte právo obdržet srozumitelně a jasně, a to vždy po přijetí do péče a následně při jakýchkoli změnách. Máte-li omezenou svéprávnost nebo jste nezletilý, právo klást otázky máte stále a navíc ho má také Váš zákonný zástupce nebo opatrovník:

 •      lékař i zdravotnický personál je povinen respektovat Váš způsob komunikace a tímto způsobem s Vámi komunikovat; vždy dbejte na to, aby Vám bylo zřejmé, jaká léčba Vám byla poskytnuta a jaká je dále plánována,
 •     pokud s ohledem na své postižení využíváte vodicího nebo asistenčního psa, můžete požadovat, aby Vás pes doprovázel, avšak přitom je            vždy důležité dodržovat vnitřní řád daného zařízení a respektovat jeho omezení.

Obecně lze říci, že je důležité komunikovat s lékaři i se zdravotnickým personálem a co nejdříve je uvědomit o případných nesnázích, ve kterých se nacházíte.

Zdroj: mpsv.cz