ROZHOVOR: Cílem je pro nás flexibilní a pružný trh práce, říká Jiří Vaňásek z MPSV

Autor: Nguyen Thuong Ly

JUDr. Jiří Vaňásek se věnuje problematice zaměstnanosti už deset let a nedávno se stal státním tajemníkem a náměstkem na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V rozhovoru představuje svou vizi a nové změny, které by rád prosadil nejen v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Nedávno jste se stal náměstkem pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, co to pro vás znamená?

Byl jsem v březnu na základě výběrového řízení jmenován na místo náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. K oblasti trhu práce, kterou se zabývám už deset let, mi tedy připadla oblast pojistných sociálních dávek a třeba i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se tak určitě o širší portfolio činnosti, než jsem měl doposud. Těším se na to, je to výzva.

Můžete představit koncepci, jakou chcete prosazovat jako náměstek?

Co se týká sekce zaměstnanosti, tak pro nás je naprosto klíčové dosáhnout flexibilního a pružného trhu práce. Chceme dokázat reagovat na poptávku zaměstnavatelů, zjistit jaké pracovní pozice poptávají, abychom jim dokázali připravit kompetentního uchazeče o zaměstnání. Chceme být v této oblasti konkurenceschopní ve srovnání v Evropě.

Jaké konkrétní změny chystáte?

V současnosti je jedním s témat nesoulad nabídky a poptávky na trhu. Dnes máme 440 tisíc uchazečů o práci a přes sto tisíc volných míst. Jsme si vědomi toho, že jsou také problémy na trhu práce v oblasti hornictví, kde dochází k útlumu těžby, a klíčová je především oblast dlouhodobé nezaměstnanosti. Připravujeme k tomu různá opatření, jako je například podpora mobility pracovních sil, aby lidé mohli cestovat efektivněji za prací a našli si zaměstnání v jiném regionu. A co se týká oblasti nepojistných sociálních dávek, tak je pro nás důležité pokračovat ve stabilizaci toho systému. Chystáme změny v oblasti hmotné nouze a rodičovského příspěvku. A jsou tu samozřejmě další oblasti, jako je například oblast podpory pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterým se budeme věnovat. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pro nás naprosto stěžejní předcházení pracovním úrazům a to zejména těm smrtelným.

Jak bude vypadat chystaná evidence náhradního plnění?

Chystaná evidence náhradního plnění je připravovaná v novele zákona o zaměstnanosti. Chceme elektronicky vést a kontrolovat zejména limit náhradního plnění a komodity, kterých se náhradní plnění týká. A to tak, abychom měli jasná data a dokázali jasně sledovat dodržování limitů náhradního plnění. Na základě dat jsme pak schopni přistoupit k případným dalším parametrickým změnám. Chceme udělat evidenci jednoduchou, aby nebyla složitá pro ty subjekty, které poskytují náhradní plnění nebo pro ty, které ho odebírají. A samozřejmě by evidenci měli dokázat dobře vyhodnocovat i Úřad práce a Státní úřad inspekce práce.

 

Dokáže nynější systém zbavit přefakturací v režimu náhradního plnění?

Systém, jaký jsem popsal, bude kontrolovat limit náhradního plnění. To je první významný krok k tomu, abychom postupně utlumili jev, který se dnes nazývá přefakturace. Samozřejmě chceme postupně přistoupit k dalším krokům – vedeme diskuze o výši limitu na jednu osobu se zdravotním postižením či omezení některých komodit, v rámci kterých by se náhradní plnění poskytovalo. Tento první krok je však velmi významný, právě proto, aby přefakturace dále nebyly.

Kdy čekáte, že evidence vejde v platnost?

Tak v současné době míří novela na vládu a v případě schválení do legislativního procesu bychom byli rádi, kdyby evidence začala fungovat co nejdříve. Ideální variantou by bylo, kdyby provoz evidence začal od 1. ledna 2017.

Jak se zbavit spekulativců při zadávání veřejných zakázek?

V případě, že máme konkrétní informace o tom, že by někdo porušoval právní předpisy v gesci MPSV, je toto kontrolováno a pokud k něčemu takovému dojde, jsme schopni to ověřit, případně podat podnět ke kontrole příslušnému orgánu státní správy. Ale MPSV ani žádná jiná organizace nemůže zasahovat do jiných výběrových řízení. Nový zákon, který upravuje podmínky pro zadávání výběrových řízení je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Dávali jsme tam své návrhy a je otázka, v jaké podobě bude tento zákon přijat.

Jak to vypadá se slevou na sociální pojištění zdravotně postižených zaměstnanců?

Sleva na sociální pojištění je jednou z oblastí, o které diskutujeme. Připravujeme v návaznosti na novelu zákona o zaměstnanosti další průběžné změny a sleva na pojistném je jedno z těchto možných a zvažovaných opatření. Rádi bychom ji zaměřili na volný trh práce, nikoliv primárně na chráněný trh práce, byť i tam si to umím představit.

Co byste za sebe ještě rád zdůraznil?

Domnívám se, že zaměstnávání osob se zdravotním postižením by ve společnosti měla být naprosto samozřejmá a standardní věc. Rádi podpoříme jakýkoli subjekt, který se této problematice věnuje. Chceme, aby tato podpora byla efektivní, aby skutečně šla za tou osobou se zdravotním postižením a dál se rozvíjel její potenciál. Ve finální fázi bychom rádi sbližovali chráněný trh práce s trhem volným.

Zdroj:mpsv.cz,