Vzděláváme naše zaměstnance z řad OZP

Vzdělávání přináší možnosti dalšího uplatnění na trhu práce.  Společnost Tapiko s.r.o. nechala v rámci projektu na podporu vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením proškolit své zaměstnance. Vzdělávání probíhalo ve spolupráci se společností Acomware s.r.o..

Školení bylo financováno prostřednictvím Fondu dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV ČR s registračním číslem CZ.1.04/1.1.00/A5.00001. Projekt je cílený na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce, včetně motivace zaměstnavatelů k aplikování společenské odpovědnosti vůči osobám se ZP.

Školení zaměstnanců společnosti Tapiko s.r.o. probíhalo v Praze. V období od 10.08. do 22.09. 2015 bylo proškoleno celkem 35 zaměstnanců z celé ČR. Vzdělávání zaměstnanců bylo rozděleno do  6 –ti bloků, a to dle jednotlivých témat.

Zaměstnanci získali nové poznatky v oblastech online marketingu, komunikačních a prezenčních dovedností a výkonnostního internetového marketingu, včetně efektivního emailingu. V další části školení získali informace, k čemu slouží SEO a jak ho správně nastavit. Co je to copywriting a jeho přínosy pro klienta. Proč je důležitý linkbuilding a co přináší efektivní budování odkazů. V závěru se seznámili s informacemi jak stavět obsah a design webů na potřebách uživatelů a dokázat tak pracovat s jejich emocemi.

Image