Změna výroku při posuzování míry invalidity

Počínaje dnem 19.10.2015 došlo ke změně posudkového výroku při posuzování míry invalidity, a to především u III. stupně ID. Změnil se Imagevýrok, uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity.

Dosavadní výrok znějící, že pracovník není schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek, protože jeho míra poklesla o 70 % či stanovisko, že osoba není schopna pracovní či výdělečné činnosti ani za mimořádných podmínek bude nahrazeno pouze stanovením procentní míry poklesu pracovních schopností. Cílem je odbourat psychologickou hranici bránící příjemci ID pracovat.