Administrativa jako náhradní plnění

V režimu náhradního plnění poskytujeme i administrativní služby. Díky využitím našich služeb můžete splnit zákonnou povinnost, ale také reálně snížit své náklady. Služby nakupované v režimu náhradního plnění jsou pro Vás v konečném důsledku o 36 % levnější.

Poskytované administrativní činnosti

  • digitalizace
  • kopírování
  • skenování materiálů
  • přepisování
  • kompletace tištěných materiálů
  • odesílání a kompletace propagačních tiskovin

Vaše společnost může ušetřit díky:

  • většímu objemu odeslaný dopisů máme lepší podmínky u České pošty.
  • náhradnímu plnění je služba levnější o 36 %, tedy jako vše nakupované v režimu náhradního plnění.
  • našim úsporám z rozsahu (nákup obálek a dalších materiálů ve velkém).
  • optimalizaci mzdových nákladů.