Naše služby - Administrativa
Administrativa

V režimu náhradního plnění poskytujeme administrativní služby. Díky využití našich služeb můžete splnit zákonnou povinnost, ale také reálně snížit své náklady. Služby nakupované v režimu náhradního plnění jsou pro Vás v konečném důsledku o 36 % levnější.

Poskytované administrativní činnosti

  • digitalizace, kopírování, skenování, přepisování
  • kompletace tištěných materiálů
  • odesílání a kompletace propagačních tiskovin

Vaše společnost může ušetřit díky:

  • většímu objemu odeslaný dopisů máme lepší podmínky u České pošty.
  • náhradnímu plnění je služba levnější o 36 %, tedy jako vše nakupované v režimu náhradního plnění.
  • našim úsporám z rozsahu (nákup obálek a dalších materiálů ve velkém).
  • optimalizaci mzdových nákladů.

Potřebujete detailnější informace?

Napište nám