Náhradní plnění

 

Náhradní plnění se týká všech zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 25 a více osob. Těchto zaměstnavatelů se týká povinnost zaměstnávat OZP a to ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. V případě, že zaměstnavatel nezaměstnává příslušný podíl OZP, může tuto situaci řešit například formou náhradního plnění nebo přímím odvodem do státního rozpočtu.

K čemu náhradní plnění slouží a za jakým účelem vzniklo 

Jedná se o formu společenské solidarity, respektive napomáhá k lepšímu uplatnění OZP (osob zdravotně postižených) na trhu práce.

Náhradní plnění slouží k zaměstnávání OZP a to s cílem jejich dlouhodobé zaměstnanosti a tak vytvářet pracovní místa, kde budou moci OZP kvalitně pracovat a vytvářet další hodnoty pro společnost jako celek.

Náhradní plnění jako prevence daní

Náhradní plnění je do jisté míry také prevencí před růstem daní a také růstem výdajů na sociální politiku státu.

Vychází z podstaty, že je pro společnost lepší, aby zdravotně postižené osoby byly odměňovány za svou práci, nikoliv aby byly pouze odkázáni na státní rozpočet. Pro firmu, která využívá náhradního plnění, to přináší výhodu, že za peněžní prostředky, které odvedou formou náhradního plnění, dostanou službu, kterou potřebují (webové prezentaceadministrativní práce, účetnictví apod.) Na rozdíl od případu, kdy dojde ke zvýšení daní a firma za své vynaložené finanční prostředky nedostane žádnou protislužbu.

Náhradní plnění a jeho pravidla

Vyhláška č. 518/2004 Sb. dovoluje do plnění povinného podílu zaměstnavatele započíst náhradní plnění pouze takový počet osob se ZP, které dodavatel skutečně zaměstnával.

Dodavatel je takový subjekt (poskytuje náhradní plnění), který zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených osob.

Náhradní plnění a povinný podíl

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4 % OZP zaměstnávali více jak 25 zaměstnanců. Možnosti jak může zaměstnavatel tuto situaci řešit:

  • Přímé zaměstnávání OZP.
  • Odvodem ve výši 2,5násoku průměrné mzdy (stanovené Českým statistickým úřadem).
  • Náhradní plnění což je odběr výrobků a služeb, na kterých se OZP podíleli. Toto řešení je rovno sedminásobku průměrné mzdy.  

Výpočet náhradního plnění

Náhradní plnění se vypočítá jako průměrná měsíční mzda za I. až III. Čtvrtletí (průměrnou mzdu uveřejňuje Český statistický úřad) a je vynásobená sedmi. Tato částka odpovídá objemu tržeb za odebrané a zaplacené výrobky či služby v daném roce (bez DPH).

Příklad náhradního plnění

  • Firma, která má 50 zaměstnanců, má povinný podíl 4% na zaměstnávání OZP.
  • Tato firma má zaměstnávat 2 OZP
  • Náhradní plnění je ve výši 344 708 Kč. Firma dostane odpovídající produkt či službu, která bude splňovat jejich potřeb.
  • Do státního rozpočtu je firma povinna odvést 123 110 Kč, za tuto částku firma nedostane žádný produkt či službu.

Zajištění náhradního plnění

Zajistěte si objem náhradního plnění rezervační smlouvou. Jelikož na českém trhu není dostatečný objem náhradního plnění, aby pokryl veškeré společnosti, které potřebují nakoupit zboží nebo služby v režimu náhradního plnění. Tento nesoulad je způsoben tím, že velká část osob se sdravotním postižením nemůže ze zdravotních důvodů pracovat.

 


 

Potřebujete více informací? Rádi vám poradíme!